JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Jurisprudentie@ctueel

Laatste update

 • ECLI:NL:HR:2017:218

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 16/00220
  Onderwerp:
  Verbintenissenrecht (onrechtmatige daad)
  Artikelen:
  Art. 6:162-163 BW, 6:194a lid 2 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:214

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/04734
  Onderwerp:
  Schade, toerekening, wanprestatie
  Artikelen:
  Art. 6:98 BW, art. 6:119 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:213

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 16/01025
  Onderwerp:
  Rechtsmiddelverbod, pandrecht, verblijfverzoek
  Artikelen:
  Art. 3:251 lid 1 BW, art. 3:268 lid 3 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:209

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/04383
  Onderwerp:
  Prijsgeven van recht op vorderen schadevergoeding. Voldoende rekening en verantwoording afgelegd door tussenpersoon.
  Artikelen:
  Art. 7:401 BW, 7:403 BW, art. 24 Rv
 • ECLI:NL:HR:2017:211

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/04712
  Onderwerp:
  Schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur door verkoop IE-rechten zonder statutaire goedkeuring.
  Artikelen:
  Art. 81 lid 1 RO (2:9 BW, art. 6:162 BW)
 • ECLI:NL:HR:2017:215

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/05327
  Onderwerp:
  bewijsvermoeden onbehoorlijke taakvervulling bestuurder niet ontzenuwd
  Artikelen:
  Art. 81 lid 1 RO (art. 2:248 lid 2 BW, 2:11 BW, 2:394 BW)
 • ECLI:NL:HR:2017:216

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/05286
  Onderwerp:
  Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door bestuurder
  Artikelen:
  Art. 81 lid 1 RO (art. 2:248 lid 1 BW)
 • ECLI:NL:HR:2017:208

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/04223
  Onderwerp:
  Onrechtmatige daad
  Artikelen:
  Art. 6:162 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:210

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/04416
  Onderwerp:
  Effectenlease
  Artikelen:
  Art. 1:88; 1:89 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:217

  Instantie:
  HR 10 februari 2017, 15/03990
  Onderwerp:
  Arbeidsrecht, Ontslag op staande voet, Cumulatie van gefixeerde schadevergoeding en schadevergoeding ex artikel 7:681 BW oud
  Artikelen:
  Artikel 81 lid 1 RO , Artikel 7:681 lid 2 onder a BW oud, Artikel 7:680 BW oud , Artikel 7:681 BW oud
 • ECLI:NL:HR:2017:158

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/04932
  Onderwerp:
  Burgerlijk procesrecht
  Artikelen:
  Artikel 80a lid 1 RO
 • ECLI:NL:HR:2017:159

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/04433
  Onderwerp:
  Insolventierecht
  Artikelen:
  Art. 81 lid 1 RO

Uitspraken vorige update Terug naar boven

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: