JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Jurisprudentie@ctueel

Samenvatting ECLI:NL:HR:2017:217

Archiefnummer:
Jurisprudentie @ctueel 2017-51
Instantie:
HR 10 februari 2017, 15/03990
Onderwerp:
Arbeidsrecht, Ontslag op staande voet, Cumulatie van gefixeerde schadevergoeding en schadevergoeding ex artikel 7:681 BW oud
Artikelen:
Artikel 81 lid 1 RO , Artikel 7:681 lid 2 onder a BW oud, Artikel 7:680 BW oud , Artikel 7:681 BW oud
Casus:
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties wordt verwezen naar de vonnissen in de zaak 759485/CV EXPL 11-2142 van de kantonrechter in de rechtbank Oost-Brabant van 22 februari 2012 en 5 september 2013 en de arresten in de zaak HD 200.140.051/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 25 februari 2014 en 19 mei 2015. Tegen het arrest van het hof van 19 mei 2015 heeft eiseres tot cassatie beroep in cassatie ingesteld.
Rechtsvraag:
-
Beslissing:
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

De conclusie van de A-G strekt tot verwerping.
Opties:
Printbare samenvatting
Download complete uitspraak
Terug naar de vorige pagina

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: