JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Jurisprudentie@ctueel

Samenvatting ECLI:NL:HR:2017:213

Archiefnummer:
Jurisprudentie @ctueel 2017-58
Instantie:
HR 10 februari 2017, 16/01025
Onderwerp:
Rechtsmiddelverbod, pandrecht, verblijfverzoek
Artikelen:
Art. 3:251 lid 1 BW, art. 3:268 lid 3 BW
Casus:
Verweerster in cassatie verkoopt en levert aandelen in een vennootschap aan verzoekster tot cassatie. Een deel van de verschuldigde koopprijs wordt omgezet in een lening van verweerster in cassatie aan verzoekster tot cassatie. Tot zekerheid van de betalingsverplichting wordt ten behoeve van verweerster in cassatie een panderecht op de geleverde aandelen gevestigd. Omdat verzoekster tot cassatie door haar financiële situatie achterwege blijft met het aflossen van de lening, zegt verweerster in cassatie de lening op. Bij een brief deelt zij aan verzoekster tot cassatie mee dat zij overgaat tot uitwinning van het pandrecht op de aandelen. Verweerster in cassatie verzoekt de voorzieningenrechter dat de aan haar in pand gegeven aandelen voor een bepaalde prijs aan haar als koper en pandhouder zullen verblijven. De voorzieningenrechter wijst dit verzoek toe. Het hof verklaart verzoekster tot cassatie niet ontvankelijk.
Rechtsvraag:
In cassatie staat de vraag centraal of er een verbod op hogere voorziening tegen een beschikking van de voorzieningenrechter naar aanleiding van een verblijfsverzoek op grond van art. 3:251 lid 1 BW geldt.
Beslissing:
De Hoge Raad overweegt dat een hogere voorziening tegen een krachtens art. 3:251 lid 1 BW gegeven beschikking niet is toegelaten. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook voor beschikkingen gegeven op grond van verblijfsverzoeken. De voorzieningenrechter dient de pandgever immers in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Zodoende kan de pandgever zijn bezwaren tegen toewijzing van een dergelijk verzoek aan de rechter voorleggen.
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.
Opties:
Printbare samenvatting
Download complete uitspraak
Terug naar de vorige pagina

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: