JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Jurisprudentie@ctueel

Samenvatting ECLI:NL:HR:2017:218

Archiefnummer:
Jurisprudentie @ctueel 2017-60
Instantie:
HR 10 februari 2017, 16/00220
Onderwerp:
Verbintenissenrecht (onrechtmatige daad)
Artikelen:
Art. 6:162-163 BW, 6:194a lid 2 BW
Casus:
Het betreft een kort geding. Centraal staan vermeende onrechtmatige uitlatingen in twee brieven die verweerster in cassatie heeft gestuurd naar leden van eiseres tot cassatie. In cassatie wordt onder meer de vraag naar voren gebrachtof bepaalde uitlatingen in deze brieven getoetst hadden moeten worden aan de voorwaarden van artikel 6:194a lid 2 BW.
Rechtsvraag:
-
Beslissing:
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
Opties:
Printbare samenvatting
Download complete uitspraak
Terug naar de vorige pagina

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: