JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Jurisprudentie@ctueel

Uitspraken vorige week

 • ECLI:NL:HR:2017:133

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 13/01256
  Onderwerp:
  Executierecht, bestuurdersaansprakelijkheid
  Artikelen:
  EEX-verordening (Brussel I)
 • ECLI:NL:HR:2017:157

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/01725
  Onderwerp:
  Familierecht; kinderalimentatie, samenhang met 16/01726
  Artikelen:
  Art. 1:397 BW en 1:404 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:135

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/04203
  Onderwerp:
  Procesrecht; verdeling nalatenschap
  Artikelen:
  Art. 236 Rv
 • ECLI:NL:HR:2017:163

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/01726
  Onderwerp:
  Familierecht; kinderalimentatie, samenhang met 16/01725
  Artikelen:
  Art. 1:397 BW en 1:404 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:165

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/04438
  Onderwerp:
  Bopz; geneeskundige verklaring, bijstand tolk
  Artikelen:
  Art. 5 Wet Bopz en artikelen 5 en 6 EVRM
 • ECLI:NL:HR:2017:143

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/03855
  Onderwerp:
  Onvoldoende bijkomende feiten en omstandigheden vastgesteld die rechtvaardigen dat de onbevoegd vertegenwoordigde het risico van de onbevoegde vertegenwoordiging draagt in verhouding tot wederpartij.
  Artikelen:
  Art. 3:61 lid 2 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:142

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/05174
  Onderwerp:
  Toerekening aan de achterman op grond van het risicobeginsel
  Artikelen:
  Art. 81 lid 3 Rv, 3:61 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:139

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/04204
  Onderwerp:
  Uitleg volgens CAO-norm van een toezegging nabestaandenpensioen
  Artikelen:
  -
 • ECLI:NL:HR:2017:144

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/05400
  Onderwerp:
  Aan bekrachtigingshandeling te stellen eisen
  Artikelen:
  Art. 3:69 BW, 3:33 BW, 3:37 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:162

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/05675
  Onderwerp:
  Arbeidsrecht, Overname van cabinepersoneel van Martinair door KLM
  Artikelen:
  Art. 7:663 e.v. BW, Art. 81 lid 1 RO
 • ECLI:NL:HR:2017:160

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/02625
  Onderwerp:
  Burgerlijk procesrecht, Verzet tegen griffierecht, Niet-ontvankelijkheid
  Artikelen:
  Art. 29 Wgbz
 • ECLI:NL:HR:2017:141

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/04873
  Onderwerp:
  Huurrecht, Dringend eigen gebruik, Belangenafweging
  Artikelen:
  Art. 7:274 lid 1 onder c BW, Art. 81 lid 1 RO
 • ECLI:NL:HR:2017:140

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/04591
  Onderwerp:
  Huurrecht, Huurkoop- en huurovereenkomst met betrekking tot restaurant
  Artikelen:
  Artikel 6:272 BW, Artikel 24 Rv
 • ECLI:NL:HR:2017:161

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/05587
  Onderwerp:
  Huwelijksgoederenrecht
  Artikelen:
  Art. 1:141 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:156

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/02904
  Onderwerp:
  Huwelijksgoederenrecht
  Artikelen:
  Art. 3:173 BW
 • ECLI:NL:HR:2017:164

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 16/03355
  Onderwerp:
  Effectenlease
  Artikelen:
  Art. 392 Rv
 • ECLI:NL:HR:2017:150

  Instantie:
  HR 3 februari 2017, 15/05423
  Onderwerp:
  Verjaring
  Artikelen:
  Art. 3:34 BW
 • ECLI:NL:HR:2016:391

  Instantie:
  HR 11 maart 2016, 14/01024
  Onderwerp:
  Bestuursrecht (ruimtelijk ordeningsrecht)
  Artikelen:
  Overgangsrecht WRO (oud) en Wro (nieuw), artikel 6.12 lid 4 Wro en 9.1.5 lid 2 Invoeringswet Wro
 • ECLI:NL:HR:2015:85

  Instantie:
  HR 16 januari 2015, 14/00183
  Onderwerp:
  Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht, Rechtsverwerking, Berusting
  Artikelen:
  Art. 81 lid 1 RO
 • ECLI:NL:HR:2015:83

  Instantie:
  HR 16 januari 2015, 13/06132
  Onderwerp:
  Uitleg clausule waarbij schade als gevolg van voorwaardelijk opzet is uitgesloten
  Artikelen:
  Art. 6:238 lid 2 BW (art. 15 WAM)
 • ECLI:NL:HR:2015:88

  Instantie:
  HR 16 januari 2015, 14/04447
  Onderwerp:
  Familierecht; uitleg echtscheidingsconvenant; dwingende bewijskracht; beroep op leemte in convenant; stelplicht.
  Artikelen:
  Art. 80a lid 1 RO
 • ECLI:NL:HR:2015:86

  Instantie:
  HR 16 januari 2015, 14/02755
  Onderwerp:
  Familierecht; bewind, mentorschap, ondercuratelestelling
  Artikelen:
  Art.1:378 BW
 • ECLI:NL:HR:2015:84

  Instantie:
  HR 16 januari 2015, 13/05072
  Onderwerp:
  Ongerechtvaardigde verrijking, gezag van gewijsde, arbitraal vonnis
  Artikelen:
  Art. 236 Rv, art. 1059 Rv
 • ECLI:NL:HR:2015:87

  Instantie:
  HR 16 januari 2015, 14/02768
  Onderwerp:
  Insolventierecht
  Artikelen:
  Art. 58 lid 1, 101, 176 Fw
 • BD5713

  Instantie:
  HR 26 september 2008, C07/101HR
  Onderwerp:
  Arbeidsrecht; opzegging
  Artikelen:
  Art. 81 RO

Uitspraken laatste update Terug naar boven

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: