Katernspelden

 

Voor het bevestigen van bijvoorbeeld tijdschriften in een verzamelband.